Monday, December 19, 2011

rasa cinta

‎"Rasa cinta yang di bolehkan (mubah/harus) ialah rasa cinta yang tanpa di sengajakan seperti seseorang yang jatuh cinta pada wanita yang cantik, dengan kata yang lain cinta secara spontan kerana mungkin ada kelebihannya tertentu, kelincahannya , atau keelokannya. Rasa kagum seperti ini banyak di temui pada masa kita melihat wanita yang terlalu cantik , secara mendadak hati seseorang akan tertarik kepada wanita yang di lihatnya. Akan tetapi rasa cinta yang di perbolehkan di sini dengan tidak berlakunya atau merealisasikan cinta itu untuk bermaksiat. " [ Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Adda'a wad Dawa'a , Jahabersa , ms : 660 ]
 

*aurat itu mahkota wanita

No comments:

Post a Comment